Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
środa, 29 października 2014

Wróciłem właśnie ze spotkania zorganizowanego przez władze naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie dotyczącej bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Sprawa bardzo ważna, dotyka niezwykle wrażliwego obszaru życia nas członków spółdzielni. Poruszano bardzo wiele spraw i sformułowane zostało wiele wniosków i to był pozytyw tego spotkania.

Na spotkanie z mieszkańcami osiedla zaproszeni zostali przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i firmy KERIM, która obsługuje monitory zainstalowane na naszym osiedlu. Byli trzej funkcjonariusze Policji, byli przedstawiciele KERIM-u natomiast Straż Miejska napisała faks, iż nie ma czasu na spotkanie z mieszkańcami Ustronia.

Pytania do władz miasta: Po co jest Straż Miejska?  Dla kogo jest Straż Miejska?

Potwierdza się teza – Osiedle Ustronie dla tych władz, jest częścią miasta drugiej kategorii.

19:58, andrzejluczycki
Link Komentarze (18) »
wtorek, 28 października 2014

W czwartek 23 października w warszawskim Pałacu Porczyńskich odbył się uroczysty finał organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkurs pod nazwą „EKOpozytyw MAZOWSZA.” Nasza spółdzielnia USTRONIE, którą miałem zaszczyt wspólnie z Prezesem Piotrem Skoczylasem reprezentować, jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w województwie mazowieckim otrzymała wyróżnienie w kategorii OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI.

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Uczestnikami pierwszej edycji konkursu mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku.

A co my tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE zrobiliśmy.  

W 2012 roku na realizację zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE" w Radomiu - budynki przy ul.Osiedlowej 15 i Sandomierskiej 16, otrzymaliśmy dotację w wysokości 165 530,28 zł.

W 2013 roku na realizację zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE" w Radomiu - budynki przy ul. Osiedlowej 3 i Sandomierskiej 11 i Sandomierskiej 13 otrzymaliśmy dotację w wysokości 319.960,32 zł.

Łączna kwota uzyskanych dotacji z WFOSiGW w Warszawie - 485 490,60 zł.

W 2014 roku do WFOSiGW w Warszawie złożono 2 wnioski na:

 1. termomodernizację w kwocie 797.500,00zł (kwota ta stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, na które WFOSiGW w Warszawie może udzielić pożyczki),
 2. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Osiedlowej 17 i 17A - pożyczkę możemy uzyskać do wysokości dofinansowania tj. do kwoty 82 080,00 zł

Uzyskaliśmy pożyczkę na łączną kwotę: 879 580,00 zł

W latach 2010-2014 wykonaliśmy termomodernizację 52 budynków w tym 7 budynków pokrytymi płytami azbestowymi.

To są nasze – tej Rady Nadzorczej i tego Zarządu konkretne osiągnięcia. Niech pokażą nasi kłamliwi oponenci co oni zrobili dobrego dla nas, mieszkańców Ustronia. Co potrafią oprócz pisania kłamstw, oskarżeń i bełkotliwego sączenia nienawiści. Na kłamstwie i pomówieniach nie zbuduje się niczego.  A tacy ludzie nie mają nic innego do zaoferowania. 

 

 
 Laureaci konkursu OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

 Radość z otrzymanego wyróżnienia

14:26, andrzejluczycki
Link Komentarze (6) »
niedziela, 26 października 2014

Przedstawiam sześć najważniejszych zadań przyszłego prezydenta miasta dotyczących komunikacji w Radomiu. Są to zadania niezbędne dla poprawy niezwykle istotnego obszaru funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, jakimi są drogi, komunikacja i bezpieczeństwo na nich. Realizacja tych zadań w istotny sposób poprawi życie w Radomiu.

 1. Droga N-S. Jest to priorytet. Miasto nie ma połączenia pomiędzy Południem przez Śródmieście, Gołębiów z północną szybko rozwijającą się częścią Radomia. Konieczna będzie przebudowa skrzyżowania przydworcowego będącego w ciągu N-S-ki.
 2. Budowa ciągu ulic Grzecznarowskiego, węzeł na skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego dalej
  budowa dwupasmowej Aleja Wojska Polskiego z węzłem drogowym u zbiegu ulic Kozienickiej,Żółkiewskiego i Zwoleńskiego.

Po oddaniu (mamy nadzieje w najbliższym czasie Obwodnicy Południowej) na skrzyżowaniu Słowackiego – Grzecznarowskiego będą się tworzyły olbrzymie korki. Przeniesienie tranzytu na te odcinki dróg będzie nieuniknione, dlatego konieczne jest inwestowanie w ten ciąg komunikacyjny.
     3.  Budowa linii tramwajowej łączącej Ustronie z Józefowem. Musimy przenieść część ruchu kołowego z dróg na tory. Przemawia za tym kilka argumentów; 

a)     konieczność szybkiego połączenia tych dwóch części miasta,

b)    odciążenia zakorkowanych ulic w centrum miasta,

c)     możliwość aplikowania o środki unijne
na ten cel, (preferowany środek transportu zbiorowego),

d)    względy ekologiczne – to nieco bagatelizowany argument przez oponentów tego projektu naszym zdaniem bardzo ważna przesłanka za.

4.   Zdecydowanie większe środki należy przeznaczyć na remonty dróg lokalnych. Zainicjowany przez Wojciecha Gęsiaka program tzw. „czynów społecznych drogowych” należy kontynuować. Muszą być opracowane jasne reguły realizowania tych inwestycji. PiS, rządzący miastem, podejmował w tych i nie tylko w tych sprawach decyzje uznaniowo. Drogi miejskie, wewnątrz osiedlowe są w katastrofalnym stanie. Infrastruktura związana z ulicami miejskimi takimi jak oświetlenie, kładki dla pieszych, chodniki są miejscami w stanie grożącym katastrofą.

6.   Konieczna jest osoba odpowiedzialna w mieście za ruch drogowy (Inżynier Ruchu). Jest wiele możliwości poprawy płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa bez szczególnych nakładów finansowych. Taka funkcja jest w kilku miastach w Polsce. Inżynier Ruchu reaguje na wszystkie sygnały płynące od Policji, kierowców komunikacji miejskiej, czy zwykłych użytkowników naszych dróg. Jego działania w innych miastach przynoszą pożądany skutek.

Dowodów złej, wręcz bezmyślnej organizacji ruchu w Radomiu jest bardzo dużo, kilka przykładów;

 • Obwodnica Południowa. Budowa tej ulicy odcięła ruch drogowy Idalina, Malczewa, Godowa od miasta. Brak sensownych przemyślanych rozwiązań (np. etapowanie przebudowy
  wiaduktów) spowodowało sytuacje, w której mieszający w tych dzielnicach, obywatele Radomia byli wykluczeni.
 • Kładka dla pieszych przy Armii Krajowej, zły projekt zmusza miasto do rozbiórki już zbudowanej kładki i budowa od początku.
 • Wiadukt w ciągu ulicy Wyścigowej. Fatalna, powodująca duże zagrożenie dla kierowców widoczność. Kilka wypadków w tym miejscu już było. Chodnik na wiadukcie jest z południowej strony co zmusza dzieci z ul Osiedlowej dochodzące do pobliskiej szkoły do dwukrotnego przechodzenia przez ruchliwą ulicę Wyścigową. Ktoś przyjął i zatwierdził takie rozwiązania.
 • Budowa ulicy Słowackiego, zamknięcie jej dla ruchu, powoduje wielkie problemu dla kierowców jadących w kierunku Rzeszowa. Brak wytyczonych objazdów powoduje rozjeżdżanie ulic osiedlowych. Wystarczyło wyznaczyć rozsądne objazdy, przygotować te ulice a później wyremontować na koszt inwestora. Wystarczy myśleć i przewidywać skutki. PiS tego nie potrafi.
 • Jest jeszcze wiele takich „półbratków”.   

6. Ścieżki rowerowe. Jesteśmy gorącymi zwolennikami podróżowania rowerem. Powinniśmy budować, choćby przy okazji remontów ulic, nowe ścieżki dla rowerzystów. Zachęcać inne podmioty, jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, sąsiednie gminy do budowy ścieżek rowerowych. Nie mogą jednak rowerzyści utrudniać lub wręcz uniemożliwiać poruszanie się pojazdów samochodowych. Nie mogą takie rozwiązania stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg.  Błędem jest np. wyznaczanie dla rowerzystów miejsc zatrzymania na ruchliwych skrzyżowaniach w mieście. Są to nie do końca przemyślane rozwiązania. Na pewno nie poprawiają bezpieczeństwa na drogach, w tym bezpiecznego rowerzystów.  

17:59, andrzejluczycki
Link Komentarze (3) »
piątek, 17 października 2014

Po oddaleniu przez radomski sąd mojego wniosku o zaniechanie uprawiania brutalnej, opartej na kłamstwie polityki przez posła PiS zaczynam tracić wiarę w sprawiedliwość. Według sądu można bez żadnych konsekwencji, mówić i pisać o konkurencie politycznym, że jest oszustem. To jest dopuszczalna krytyka.

Tło tego działania jest bardzo interesujące. Otóż pana Sońtę oburzyło rozliczenie za ciepło, jakie dostał jego syn (formalnie syn pana Sońty jest właścicielem mieszkania w zasobach spółdzielni Ustronie). Radny Przemysław Sońta wynajmuje to mieszkanie. Prawdopodobnie nie poinformował najemców, jakie są zasady korzystania z ciepła w naszej spółdzielni i dlatego tak duży rachunek za ogrzewanie. Informacje te uzyskaliśmy od pana Sońty, który podał dokładną kwotę należności za ciepło i z informacji ogólnie dostępnych w Internecie. A więc co? Prywata?

Umowę, obowiązującą przez 10 lat z firmą TECHEM, rozliczającą nas mieszkańców Ustronia za ciepło podpisał w 2008 roku, rekomendowany przez panów Sońte, Wójcika, Suskiego zarząd spółdzielni, panowie Jan Zelek i Ryszard Wiosna. Umowa zawiera klauzule, że zerwanie jej powoduje wypłacenie firmie TECHEM kilkumilionowej sumy odszkodowania. Sprawa ta była poruszana na kilku Walnych Zgromadzeniach i nie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie umowy z tą firmą. O tym również pan Sońta doskonale wie, a mimo to obciąża mnie za coś, na co nie mam wpływu.

W trakcie konferencji prasowej mówił o biednym emerycie, który jakoby chciał się targnąć na życie, gdy dostał rozliczenie za ciepło. Podał jego nazwisko i adres. Sprawdziliśmy. Osoba ta od wielu lat nie płaci czynszu za mieszkanie. Spółdzielnia wystąpiła do sądu o zapłacenie zaległości, sąd wydał wyrok pod koniec września tego roku, nakazujący zapłacenie należności. A więc po raz kolejny kłamstwo.

Pamiętam doskonale jak panowie Sońta, Wójcik, Suski i szereg innych działaczy PiS-u dobijało się do drzwi Klubu Osiedlowego, za którymi obradowało Walne Zgromadzenie naszej spółdzielni. Głośno krzyczeli, że wezmą odpowiedzialność za spółdzielnie.

Wzięli.

Oto, jakie były ich rządy w tym czasie. Spółdzielnia nie płaci za dostawy ciepła RADPEC-owi i innym dostawcą, grozi nam odcięciem ciepła. Wodociągi za niepłacone rachunki grozi odcięciem wody. Sprawy w sądach za niezapłacone przez spółdzielnie faktury. Zarząd rekomendowany przez PiS – pod czujnym okiem „komisarza” Karola Sońty podpisuje kolejne umowy, których skutki odczuwamy do dzisiaj. Takie były rządy PiS w naszej spółdzielni. Niestety podobnie dzieje się w mieście rządzonym przez to ugrupowanie.

Jest to partia, które nie potrafi kierować, rządzić. Nieudolne rządy Polską przez Kaczyńskiego, Warszawą, Radomiem. Nasza spółdzielnia, choć jednostka nieporównywalnie mniejsza też boleśnie odczuwa ich rządzenie. Ludzie działający w tym ugrupowaniu, (niemniej są tam osoby, które lubię) wydaje się, że potrafią jedynie opluwać swoich konkurentów kłamstwami, inwektywami czy obelgami.

Istotą demokracji jest spór – przekonywanie innych do swoich poglądów, rozwiązań, wartości. Niestety są osoby działające inaczej.   

17:25, andrzejluczycki
Link Komentarze (4) »