Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
poniedziałek, 23 lipca 2018

Po całej serii działań łamiących Polską Konstytucję, przez partię, która ma w nazwie prawo i sprawiedliwość, przy pomocy zwasalizowanych przez nią innych ugrupowań. Przy czynnym udziale prezydenta i organów państwa, które winny stać na straży polskiego najwyższego prawa, jedną z nieodzownych rzeczy, którą musimy przeprowadzić po przegranych przez PiS wyborach, to powołanie Urzędu Ochrony Konstytucji.

Do najważniejszych zadania UOK będzie należało;

  1. Zbieranie informacji o osobach, organizacjach, partiach politycznych, które podejmują lub zamierzają podejmować działania skierowane przeciwko demokratycznemu porządkowi zawartemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Kierowanie do sądów spraw przeciwko podmiotom łamiącym Polską Konstytucję.

Demokratyczne państwo musi mieć instrumenty zabezpieczające ład konstytucyjny. Prócz organu państwa, jakim ma być UOK, nasze prawo musi być przygotowane do wymuszania przestrzegania ustawy zasadniczej przez wszystkie podmiotów życia publicznego. Sankcje takie jak delegalizacja organizacji, partii politycznych, zakaz sprawowania funkcji publicznych, w drastycznych przypadkach z karami więzienia włącznie, skutecznie odstraszą wszystkich łamiących prawo.

Oczywiście prerogatywy Urzędu, zakres działania, sankcje za łamanie konstytucji dla poszczególnych organów państwa, podmiotów czy osób jest sprawą dyskusji i uzgodnień. Ale idea powołania takiego bytu jest rzeczą bezdyskusyjną a po ostatnich doświadczeniach niezbędna.

Uważam, że taka instytucja powinna być wpisana do naszą Konstytucję.

20:16, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »