Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
środa, 24 lipca 2013

Dostałem do skrzynki pocztowej list od prezydenta miasta Radomia. Napisał do mnie, i jak rozumiem do innych mieszkańców miasta, o śmieciach. W sposób bardzo skomplikowany i pokrętny próbuje przerzucić odpowiedzialność za skandaliczną uchwałę śmieciową przyjętą na jego wniosek przez Radę Miasta, na ustawę parlamentarną.

Mówiłem to zdanie przy okazji jakiegoś spotkania z udziałem prezydenta – był taki czas, który pamiętam, że funkcjonariuszom ówczesnej władzy trzeba było co najmniej dwukrotnie powtarzać, aby zrozumieli. Myślałem, że te czasy minęły. Mylę się?

Na wszelki wypadek powtórzę po raz kolejny;

Ustawa nie narzuca cen za wywóz odpadów. O tym decyduje samorządy. Radomski na wniosek prezydenta, wyśrubował opłaty do poziomu najwyższych stawek w Polsce.

Ustawa daje wybór samorządom sposób naliczania kosztów wywozu śmieci. Radom wybrał najgorszy wariant – za m² mieszkania. Wszyscy doskonale wiemy, że to ludzie, a nie metry kwadratowe „produkują” śmieci. Takie rozwiązanie jest korzystne dla posiadaczy domów jednorodzinnych. W budynkach wielorodzinnych płacimy kilkaset procent więcej. To „króla biedronek” nie boli – mieszka w domu jednorodzinnym. Pozostali decydenci też. To jest przejaw ich altruistycznych działań. Na marginesie, ogłaszam konkurs – ile płaci przewodniczący rady miejskiej Radomia za wywóz śmieci? Bardzo zaskakująca odpowiedź w następnym wpisie.

Ustawa dawała również możliwość zapewnienia pojemników na śmieci przez firmy zajmujące się wywozem. Tylko jeden podmiot, startujący w przetargu na wywóz śmieci w Radomiu, nie miał swoich pojemników – to spółka miejska. Łatwiej było rządzącym obciążyć tymi kosztami nas mieszkańców.

Jedyną pozytywną rzeczą z listu jest jego druga strona – informacja jak segregować śmieci. Pytanie, jak zmusić wszystkich mieszkańców domów wielorodzinnych do segregacji? Jaką wielkość procentową przyjmie miasto by ocenić czy śmieci są posegregowane czy nie?

Inny kwiatek.

Ranking miast na prawach powiatu przeprowadzony przez Rzeczpospolitą nie przyniósł nic nowego. Radom, rządzony przez PiS jest na ostatnich pozycjach we wszystkich kategoriach. Tak jest od początku rządów PiS-u w naszym mieście. Czy my mieszkańcy Radomia jesteśmy mniej pracowici? Gorzej wykształceni? Jesteśmy innymi ludźmi? Dotknął nasze miasto jakiś kataklizm?

Nie!

Przyczyna jest inna. Wybraliśmy nieudaczników, którzy wepchnęli nas w czarną dziurę niemocy, sobiepaństwa. Ludzie ci dbają tylko o interesy swoje, swoich krewnych i znajomych. Nie liczmy na to, że potrafią wydźwignąć Radom z tego błota, z tego obłędnego kręgu, w który nas wciągnęli.

Radom musi mieć prezydenta, mającego realną wizję i dobry plan dojścia do standardów, które w rankingach organizowanych przez różne ogólnokrajowe podmioty, lokowałyby moje miasto na czołowych miejscach. Musi mieć radę miejską, która będzie gotowa taki plan wprowadzić w życie. Dopiero wtedy przestaniemy się wstydzić, że jesteśmy radomianami.

21:34, andrzejluczycki
Link Komentarze (1) »
wtorek, 23 lipca 2013

Resort finansów nie zamierza zwolnić województwa mazowieckiego z wpłaty ostatnich czterech transz „janosikowego” w tym roku. Chodzi o ok. 220 mln zł z ponad 661 mln zł, które do końca tego roku musi wpłacić Mazowsze na rzecz słabiej rozwiniętych województw. Sęk w tym, że tych pieniędzy mazowiecki samorząd nie ma. I to mimo cięć w wydatkach, jakich dokonał w ostatnich miesiącach.

Marszałek województwa Adam Struzik o zawieszeniu wpłat janosikowego poinformował 8 lipca. Wczoraj Ministerstwo Finansów odpowiedziało nam na pytanie, czy to możliwe. Jak wskazuje resort, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) nie zawiera regulacji, na mocy których mogłyby być one zwolnione z obowiązku dokonywania wpłat. A względy prawne blokują możliwość wydania rozporządzenia w tej sprawie. MF przestrzega, że zaniechanie poboru „janosikowego” oznaczałoby zburzenie obowiązującego systemu subwencjonowania samorządów. Napisał dzisiaj Dziennik.pl

O sytuacji finansowej Mazowsza rozmawiamy podczas posiedzeń klubu radnych PO od dwóch lat. Ten sygnał płynący z MF jest ostatecznym ostrzeżeniem. Musimy przyjąć program naprawczy. Mimo niechęci (delikatne określenie) naszego koalicjanta, mimo przewidywanych strat politycznych, mimo oporu osób niechcących firmować koniecznych posunięć. Musimy podjąć się naprawy, aby nie utopić Mazowsza.

21:00, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 18 lipca 2013

Okazuje się, że można zmusić zadufanych w sobie działaczy PiS do racjonalności. Zapowiedzieli o zwołaniu w sierpniu Rady Miejskiej i zmniejszeniu najwyższych w Polsce stawek za wywóz śmieci. To jedyna dobra wiadomość, jaką udało mi się wyłowić z bełkotu podręcznych „króla biedronek”. Przestraszyli się, i słusznie, gniewu ludzi mieszkających w lokalach wielorodzinnych. Dorze jest mieszkać w domku jednorodzinnym – zwłaszcza poza granicami miasta, gdzie wszystkie opłaty, a zwłaszcza za śmieci, są zdecydowanie niższe. Myślę, że za wodę i kanalizację płacą taką samą stawkę, jak my. A tak na marginesie, jak to możliwe, że spółka miejska prowadzi inwestycje poza granicami miasta i jak rozumiem – przypadkowo obejmuje zakresem prac nieruchomości prominentnych działaczy PiS-u. 

O kosztach wywozu śmieci pisałem już wcześniej, zainteresowanych odsyłam tu.

Szczytem „merytorycznych” bredni jest tłumaczenie, dlaczego zapewnienie pojemników nie mogło być jednym z elementów zamówienia dla firm przewozowych? Jeden z podręcznych tłumaczył, że gdyby pojemniki należały do gminy, to mieszkańcy by dzwonili, że trzeba je umyć, bo śmierdzą.  Nadzór nad pojemnikami byłby technicznie nie do opanowania.

To stwierdzenie zapisuję, jako bzdurę roku.

Można się uśmiać gdyby sprawa nie była poważna. Ludzie ci nie wiedzą, dlaczego mieszkańcy Radomia na nich głosowali. Podstawowym (aż ciśnie się na usta dosadniejsze określenie) obowiązkiem ludzi pełniących funkcję z wyboru, jest praca na rzecz i dla dobra wyborców. Obowiązkiem radnego, urzędnika jest załatwianie wszystkich spraw mieszkańca. Mycie śmietników również. Jeśli nie potrafią zorganizować tych czynności powinni sami wziąć się za mycie pomyj – większość z nich tylko do tego się nadaje.

Zatrzymam się chwilę nad taktyką przekazu informacji. Bardzo mało było konkretnych odniesień, natomiast cały wysiłek skierowany był na dyskredytacje osób walczących o niskie ceny wywozu śmieci. To typowa taktyka PiS-u. Jeśli nie ma racjonalnych argumentów, a nie ma, to należy atakować i próbować niszczyć oponentów.

Spróbujcie spojrzeć prawdzie w oczy – jesteście nieudolni w rządzeniu miastem. Jesteście nieudolni w obronie wizerunku Radomia. Jesteście nieudolni w atakach personalnych. W innych sprawach też.  

 

20:43, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 08 lipca 2013

Bardzo się zdenerwował jeden z działaczy radomskiego PiS-u, gdy zobaczył bilbordy mówiące prawdę o środkach, jakie otrzymał Radom dzięki staraniom działaczy Platformy Obywatelskiej. Jest to, dla działaczy partii rządzącej Radomiem, bolesna konfrontacja. Platforma, mimo że jest w opozycji, bardzo skutecznie zabiega o wielkie pieniądze dla miasta.

A co przynoszą rządy PiS-u w Radomiu?

  • Bezrobocie rzędu 24%.
  • Zadłużenie miasta, które wzrosło za ich nieudolnym kierowaniem miastem o 550 %. (Zadłużenie w 2006 roku wynosiło 75 milionów złotych, wtedy przejmują władze. Na koniec 2013 roku ma wynieść 410 mln zł).
  • Masowa emigracja z Radomia ludzi wykształconych, młodych niewidzących szansy godnego życia w naszym mieście. (Liczba mieszkańców Radomia zmniejszyła się za rządów PiS-u o ponad 7 tyś).

Są to tylko niektóre dowody nieudolnych rządów. I to są powody do zdenerwowania.  

Klika słów na temat śmieci. Ustawa powstała aby osiągnąć ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze dostosować nasze prawo do uregulowań unijnych, i po drugie zlikwidować dzikie wysypiska śmieci. Wydaje się, iż te cele zostaną osiągnięte – segregacja śmieci i odzyskiwanie, jak najwięcej surowców wtórnych, przy zróżnicowanych opłatach powinno się powieść. Powszechność opłaty śmieciowej zniechęci do wywozu śmieci do naszych lasów. 

Przypominam kilka prawd, o których „zapominają” władze Radomia.

Ustawa nie narzucała cen za wywóz odpadów. O tym decydowały samorządy. Radomski samorząd wyśrubował opłaty do poziomy najwyższych stawek w Polsce.

Ustawa dawała wybór naliczania kosztów wywozu śmieci. Radom wybrał najgorszy wariant – za m² mieszkania. Wszyscy doskonale wiemy, że to ludzie a nie metry kwadratowe „produkują” śmieci. Takie rozwiązanie jest korzystne dla posiadaczy domów jednorodzinnych. W budynkach wielorodzinnych płacimy kilkaset procent więcej.  To zdenerwowanego nie boli – mieszka w jednorodzinnym domu. Pozostali decydenci też. To jest przejaw ich altruistycznych działań.

Ustawa dawała również możliwość zapewnienia pojemników na śmieci przez firmy zajmujących się wywozem. Tylko jeden podmiot, startujący w przetargu na wywóz śmieci w Radomiu, nie miał swoich pojemników – to spółka miejska. Łatwiej było rządzącym obciążyć tymi kosztami nas mieszkańców.

Rządzący miastem chcą wykorzystać tę ustawę do załatania rosnącej dziury budżetowej Radomia i dlatego drastycznie podnieśli opłaty za śmieci. Chcą zrzucić odpowiedzialność za swoją decyzję na parlament. Nieudana próba, bo mieszkańcy doskonale wiedzą kto ustalał cenę za śmieci.

Z ostatnim zdaniem radomskiego hipokryty się zgadzam, tylko zmiana władzy i odsunięcie ignorantów daje szansę na normalność i racjonalny rozwój naszego miasta.

18:50, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 04 lipca 2013
Postanowiliśmy pokazać,jakie pieniądze i na co pozyskał Radom poprzez starania działaczy Platformy Obywatelskiej. Wielokrotnie byliśmy świadkami zawłaszczaniu zasług Ewy Kopacz, Radka Witkowskiego, Zbyszka Banaszkiewicza i innych członków Platformy, przez rządzących naszym Miastem. Pokazujemy radomianom z jaką mocą i jak skutecznie wspieramy nasze Miasto.
środa, 03 lipca 2013

Cieszę się, że to Radom będzie miejscem, w którym wybudowane zostanie Centrum Kultury i Edukacji Romano Kher – Cygański Dom. Będzie to jedyna tego typu placówka, jak podkreślali inicjatorzy tego projektu, w Europie. Dzisiaj byłem na uroczystym podpisaniu umowy o unijnym dofinansowaniu tej inwestycji. Centrum stanie się miejscem, w którym kultura i tradycja romska będzie pielęgnowana i przekazywana innym, a szczególnie młodemu pokoleniu. W budynku zaprojektowano kilka sal wykładowych, sale widowiskową z pełnym zapleczem, stołówkę gdzie mają być serwowane tradycyjne romskie potrawy. Koszt inwestycji ma się zamknąć kwotą około 8 mln zł, dofinansowanie unijne to kwota 6,7 mln zł. Radom stanie się prawdziwym centrum romskiej tradycji i kultury.

22:31, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »