Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
niedziela, 30 czerwca 2013

W najbliższych dniach Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłosi przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Mogielnica.  Inwestycja będzie realizowana na odcinku 20 km, od skrzyżowani z krajową 7 do Mogielnicy. Zakres robót obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi, budowę odwodnienia oraz budowę chodników w miejscowościach położonych przy trasie. Droga zostanie dostosowana do istniejącego natężenia ruchu, a ten kształtuje się na poziomie 18 tys. pojazdów na dobę. Wprowadzenie systemu ViaToll na drodze krajowej nr 7 spowodowało wzrost natężenia ruchu na drodze 728 o ponad 25%.  Szacowany koszt inwestycji to 140 mln zł.  W 85% zadanie zostanie sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmiku województwa radni przyjęli uchwałę o przekazaniu brakujących 15% na realizację inwestycji.  Jeżeli  procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń,  drogowcy mogliby rozpocząć prace jeszcze jesienią tego roku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to połowa 2015r.

06:29, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 czerwca 2013

W środę zwołałem posiedzenie sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, której przewodniczę. Tematem, jedynym tego posiedzenia było;   „Modernizacja linii kolejowych nr 8 i E75 wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury drogowej”. Na posiedzenie Komisji zaprosiłem szereg bardzo ważnych osób;  Ministerstwa Transportu Drogowego Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dyrekcje PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Wojewodę Mazowieckiego, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dyrektorów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałków Sejmiku Mazowieckiego, posłów Parlamentarnego Zespołu ds. Warszawy i Mazowsza, dyrektorów kierunkowych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Radomia, starostów powiatów, burmistrzów i wójtów gmin leżących wzdłuż tych linii kolejowych i oczywiście radnych Komisji.

Jedynym nieobecnym był prezydent Miasta Radomia.

Nie było nikogo reprezentującego nasze miasto.  

Mogę zrozumieć – Kosztowniak nie lubi Łuczyckiego. Ale są rzeczy, które muszą być robione niezależnie od naszych sympatii czy antypatii. Niezwykle ważną sprawą dla Radomia jest modernizacja linii kolejowej nr 8. Niezwykle ważna jest sprawa wiaduktu nad tą linią wzdłuż drogi krajowej nr 12. Niezwykle ważna jest kwestia połączenia kolejowego z lotniskiem na Sadkowie. O tym, między innymi miały toczyć się debata. Zabrakło prezydenta, zabrakło przedstawicieli miasta.

Czy to są ważne sprawy dla władz miasta?

23:29, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 23 czerwca 2013

Zebranie pod wieloma względami było wyjątkowe. Mimo upału jaki tego dnia panował, do sali gimnastycznej szkoły przy ulicy Sandomierskiej dotarło ponad 450 osób. Obecności na walnych w latach poprzednich, oscylowała w granicach 200, 250 osób, piątkowe spotkanie pod tym względem było wyjątkowe. Zdecydowana większość uczestników, co było widoczne podczas głosowań, dobrze oceniała pracę ustępującej rady i zarządu. Bardzo się cieszę, że nasz rzetelna, uczciwe działanie, została przez członków spółdzielni dobrze oceniona. To daje siły do dalszej pracy.

Dziękuję wszystkim członkom spółdzielni za uczestnictwo. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję za słowa uznania. Dziękuję za wybór. Dla takich chwil warto pracować, warto poświęcać czas, inicjować działania, dzielić się pomysłami.

Niestety nie obyło się bez pomówień, sianiu zmyślonych, nieprawdziwych informacji. Stworzona została koalicja składająca się z działaczy SLD z panem Pszczołą i PiS, której przewodził radny tego ugrupowania Piotr Kotwicki. To jest potwierdzenie spostrzeżeń moich kolegów o szerszej koalicji w Radzie Miasta Radomia.

Do rządzącej Radomiem koalicji PiS-u i PSL-u dołączyło SLD.

Panowie ci, stworzyli swoją listę kandydatów do Rady Nadzorczej spółdzielni. Nie byłoby w tym nic dziwnego – każdy członek spółdzielni ma prawo ubiegać się o tę funkcję, gdyby nie metody jakimi usiłowali dyskredytować nasze dobre działania. Trudne do zaakceptowania były również cele jakie chcieli osiągnąć.

Po kolei.

Aleksander Kiliszek odczytał wniosek do prokuratury o rzekomych nieprawidłowościach w przedstawionym bilansie za 2013 rok. Oczywista bzdura. Bilans był badany nie tylko przez Radę Nadzorczą, ale i niezależnego biegłego rewidenta i nie znaleziono żadnych uchybień. Biegły stwierdził, iż sprawozdanie finansowe jest rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem.

Radny Pszczoła był bardzo aktywny. Na początku chciał ocenzurować sprawozdanie Rady Nadzorczej. Zawnioskował aby nie przedstawiać sprawozdania na walnym, gdyż było publikowane na stronach internetowych spółdzielni i wszyscy go znają. Gdy ten wniosek nie przeszedł zaproponował aby go skrócić. Najbardziej bali się nasi oponenci prawdy. Doskonale wiedzieli i znali nasze dokonania, naszą dobrą i efektywną pracę na rzecz spółdzielni i nie chcieli aby spółdzielcy o tym usłyszeli.

Jan Pszczoła atakował najpierw mnie i to pominę bo jestem odporny na ataki różnego rodzaju demagogów ale zaatakował Panią Wandę Chodyń. Osobę wyjątkowo zacną. Tak panie Pszczoła nie pozyskuje się poparcia.

Zastanawiam się na ile były prawdziwe informacje docierające do mnie z różnych stron, panowie ci podzielili funkcje jakie mieli pełnić. Pan Pszczoła miał zostać prezesem spółdzielni, pani Pustówka miała być przewodniczącą rady, a pan Kiliszek miał obiecaną intratną pracę w spółdzielni. Podobno takie były cele tej grupy.

Nie obyło bez kilka potknięć organizacyjnych zebrania. Po pierwsze nieznośny upał, który wszystkim dawał się we znaki. Mankamenty z nagłośnieniem, nie wszędzie było słychać przy dużym gwarze jaki panował na sali. Organizatorzy nie spodziewali się tak licznej frekwencji i nie dostarczyli tak dużo kart do głosowania, z chwilowym opóźnieniem karty dotarły w wystarczającej ilości ale to spowodowało zator przy urnie wyborczej. Komisja wyborcza skrupulatnie sprawdzała mandaty oddających głosy i aby ktoś powtórnie nie zagłosował odcinała róg mandatu. To spowodowało długą kolejkę. Wszyscy oddali głos i dalszy ciąg zebrania przebiegał bez większych zakłóceń.

 A oto najważniejsze fragmenty sprawozdanie Rady Nadzorczej, które nasi przeciwnicy chcieli ocenzurować.

Działania podjęte przez ustępującą Radę Nadzorczą.

Trzy lata temu, spotkaliśmy się – grupa sąsiadek i sąsiadów mocno zaniepokojeni sytuacją spółdzielni. Zastanawialiśmy się co możemy zrobić aby zapobiec dalszej degradacji spółdzielni. Zaczęliśmy szukać wśród mieszkańców ludzi kompetentnych, uczciwych, potrafiących logicznie myśleć, mających duże doświadczenie w kierowaniu różnymi podmiotami, a co najważniejsze osoby chcące pracować i działać na rzecz swoich sąsiadów. Takich, którzy mieli krytyczny stosunek do naszych poprzedników. Znalazły się takie osoby. Wspólnie wystartowaliśmy w wyborach do Rady Nadzorczej stawiając przed sobą dwa zasadnicze cele:

1.       Oczyścić spółdzielnie z nieprawidłowości jakie miały miejsce, wyznaczając jednocześnie uczciwe standardy postępowania we wszystkich obszarach działania spółdzielni.

2.      Sprawić, aby spółdzielnia działała sprawnie, uczciwie, tanio i przede wszystkim w interesie mieszkańców.

Dzięki Państwa głosom wygraliśmy te wybory a zakładane cele udało się osiągnąć.

Zaczęliśmy od wyjaśnienia nieprawidłowości, do jakich dopuszczali się nasi poprzednicy, wymienię tylko kilka najważniejszych;

  • Nieprawidłowości w zlecaniu prac na zewnątrz – jeden z przykładów to remont parkingu przy ulicy Młodzianowskiej.
  • Afera żywopłotowa – zlecona przez władze spółdzielni pielęgnacja nieistniejących drzew i krzewów.
  • Bulwersująca nas wszystkich umowa na podzielniki ciepła.
  • Wynajęcie bez zgody statutowych organów gruntów przy ulicy Osiedlowej obcemu deweloperowi pod budowę mieszkań i pawilonów handlowych. Sprawa nie jest zakończona. Istnieje realna groźba wysokich odszkodowań ze strony spółdzielni dla najemcy.

To są sprawy, którymi zajmowała się prokuratura. Wyjaśnialiśmy również zarzuty dotykające poszczególnych pracowników spółdzielni. Wszystkie te sprawy były dokładnie badane przez Radę Nadzorczą.

Następnym krokiem był wybór zarządu spółdzielni. Podkreślam słowo wybór. Poprzednia Rada Nadzorcza najpierw zatrudniła swoją koleżankę i kolegów w zarządzie a później przewodniczącego rady powołała na funkcji prezesa, bez przeprowadzania konkursu. Z wybranymi przez nas, po przeprowadzonym konkursie, prezesem zarządu panem Piotrem Skoczylasem i zastępcą prezesa Jerzym Dąbrowskim współpracowaliśmy w każdej ważnej sprawie. Zarząd był obecny na wszystkich posiedzenia Rady Nadzorczej. Wspólnie wypracowywaliśmy decyzje wprowadzane w życie. Dzięki harmonijnemu działaniu udało się nam wspólnie osiągnąć tak dużo sukcesów.

Dopracowaliśmy podstawy prawne działalności naszej Spółdzielni. Uchwalony w trakcie naszej kadencji statut jest wolny od dwuznaczności poprzedniego dokumentu i zgodny z aktualnym prawem. Na dzisiejsze zebranie przedkładamy poprawki precyzujące zadania poszczególnych organów spółdzielni. Dopracowana została większość obowiązujących regulaminów.

Przeprowadziliśmy rzecz bardzo ważną, ale budzącą dużo kontrowersji – restrukturyzację zatrudnienia w naszej spółdzielni. Były to działania bolesne dla osób, które musiały odejść w związku z redukcją.

Szanowni Państwo!

To my, jesteśmy pracodawcami dla wszystkich zatrudnionych w spółdzielni. Rada Nadzorcza, Zarząd jak i wszyscy pracownicy są osobami wybranymi lub zatrudnionymi, przez członków spółdzielni do wykonywania określonych zadań. Oczekujecie Państwo od tych osób – i słusznie, rzetelnej, uczciwej pracy i pilnowania aby czynsz jaki co miesiąc płacimy był racjonalnie wydawany. Chcemy mieszkać wygodnie, w ciepłych mieszkaniach, bezpiecznie, w czystym zadbanym otoczeniu. Oczekujemy również, aby czynsz przez nas płacony nie był wysoki. I właśnie te założenia były katalizatorem naszych, uważamy że koniecznych restrukturyzacyjnych działań.

Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom, mogliśmy przeprowadzić termomodernizację 48 budynków. Jest to skokowy wzrost. Kompleksowe docieplenie przynosi ewidentne korzyści dla członków spółdzielni, choćby w opłacie za ogrzewanie, podnosi komfort mieszkań i wygląd budynków. W tym roku dokonujemy termomodernizacji trzech bloków, które były docieplane w latach osiemdziesiątych z użyciem azbestu, przy ulicy Sandomierskiej 11, 13 i Osiedlowej 3. Dla tych budynków i tych modernizowanych w roku ubiegłym otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie. W roku przyszłym planujemy termomodernizację bloków przy ulicy Osiedlowej 17 i 17a.

Wielkim sukcesem okazała się akcja wymiany wodomierzy. Wymieniamy, w ramach funduszu remontowego, a więc bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez lokatora, wodomierze. Okazuje się, iż w budynkach, w których montujemy nowe wodomierze, odporne na fałszowanie, woda zaczęła się bilansować. Wskazania wodomierzy w lokalach mieszkalnych pokrywają się w granicach tolerancji ze wskazaniami wodomierzy głównych.

Wszystkie prace wykonujemy nie podnosząc czynszu! Wbrew temu co mogliście Państwo odczytać na rozklejanych w różnych punktach Ustronia ulotkach, nasza Rada Nadzorcza przez cały okres kadencji utrzymała czynsz na tym samym poziomie. Powiem więcej – dzięki termomodernizacji wszystkich budynków mogliśmy utrzymać opłaty za ciepło na tym samym poziomie, mimo podwyżek cen ze strony RADPEC-u. Jako jedyna spółdzielnia w Radomiu zwracaliśmy mieszkańcom nadpłaty za CO. W ubiegłym roku było to około 2 mln zł!

W najbliższym czasie nie przewidujemy wzrostu czynszu zależnego od spółdzielni.

To jest efekt naszych działań, świadectwo naszej solidnej, rzetelnej pracy.

Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie usługi i prace zlecane na zewnątrz przeprowadzane są w drodze otwartych przetargów. W postępowaniach tych w charakterze obserwatorów uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej. Opracowany jest szczegółowy regulamin przeprowadzania przetargów, określający kryteria i formę, w jakich dokonywane są wydatki spółdzielni. Działania są przejrzyste i transparentne. Był to jeden z kluczowych naszych postulatów i pilnujemy, aby był bezwzględnie przestrzegany. Takie postępowanie przynosi ewidentne korzyści dla spółdzielni.

Zrealizowane zostało jedno z kluczowych zadań jakie postawiliśmy sobie na początku naszej kadencji – przekazanie sieci wodociągowej na rzecz miasta. Nasza Spółdzielnia starała się od kilkudziesięciu lat przekazać sieć gminie. Miasto, świadome obciążeń wynikających z utrzymaniem sieci broniło się przed jej przejęciem. Rada Nadzorcza, Zarząd z pełną determinacją walczyły o przekazanie sieci. Odbywało się kilkanaście spotkań z komisjami Rady Miejskiej, prezydentami miasta, zarządem Wodociągów Miejskich, radnymi. Taka twarda i konsekwentna postawa przyniosła oczekiwane skutki. Rada Miejska przyjęła odpowiednią uchwałę i prezydent podpisał akt notarialny o przejęciu wodociągów od SM Ustronie. Po trzydziestu pięciu latach oddaliśmy miastu to, czym ma ustawowy obowiązek się zajmować.

Nie zapominamy o naszych najmłodszych mieszkańcach. Klub Osiedlowy oraz świetlice oferują urozmaicony program działań m.in. różnego rodzaju zajęcia oraz turnieje sportowe. Organizujemy kolonię dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. Prowadzimy akcję dożywiania dzieci tych, które takiej pomocy potrzebują. Funkcjonują place zabaw dla naszych najmłodszych lokatorów. To za naszej kadencji ogrodziliśmy 25 placów i zbudowaliśmy 5 nowych ogródków.

Wznowiliśmy konkursy na najładniejszy balkon i ogródek, sadzimy drzewa przy licznym współudziale dzieci z naszych szkół i przedszkoli. Chcemy kontynuować te działania aby nasze osiedle było coraz ładniejsze, coraz bardziej zielone, coraz bardziej przyjazne.

O innych inwestycjach zaaprobowanych przez Radę Nadzorczą powiedzą członkowie zarządu.

Ocena Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012r.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 81 z dnia 25.10.2012 r. roku dokonała wyboru niezależnego biegłego rewidenta, zlecając badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, firmie „SAKS AUDIT” Sp. z o. o. z siedziba w Toruniu, ul. Matejki 42 . Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Z opinii biegłych rewidentów wynika, że zbadane sprawozdanie;

a)            Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2012r.

b)            Sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c)            Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

d)            Nie występuje zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności w roku następnym.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza za najważniejsze zadania, które należy rozwiązać uznaje problemy zawarte w obszarach.

1. Zmniejszenie zaległości opłat czynszowych.

Od początku istnienia, spółdzielnia boryka się z osobami niepłacącymi lub zalegającymi z opłatami czynszowymi. Jest to problem, który grozi niewypłacalnością. Mamy w naszych zasobach mieszkańców w ogóle nie-płacących żadnych opłat. Zaległości czynszowe takich osób sięgają kilkuset tysięcy złotych. Mamy wyroki eksmisyjne dla tych mieszkańców ale nie mamy ich gdzie wyprowadzić. Spółdzielnia nie ma lokali socjalnych. Takie mieszkania powinno zabezpieczyć miasto. Miasto twierdzi, że takich lokali nie ma. Brak mieszkań socjalnych nie daje skutecznych instrumentów aby zaradzić tej sytuacji. Rozważamy kilka pomysłów mających w sposób zasadniczy zmienić ten stan. Chcemy wyjść z inicjatywą do władz miasta, współuczestniczenia w różnych formach w budowie mieszkań socjalnych. Gdy uda się domówić szczegóły projektu wystąpimy do Walnego Zebrania o akceptacje porozumienia. Uważamy, że ta sprawa powinna być kluczowym zadaniem nowej Rady Nadzorczej.

2. Kontynuacji działań w zakresie rozwiązywania problemu niebilansowania się wody – poprzez montaż nowych odpornych na fałszowanie wskazań wodomierzy.

Pamiętam Walne Zebrania, gdzie podczas dyskusji niektórzy uczestnicy bardzo mocno protestowali przeciwko wymianie wodomierzy. Państwu zostawiam ocenę dlaczego nie godzili się na instalowanie odpornych na oszukiwanie urządzeń. Program się sprawdza i powinnyśmy go kontynuować. Woda się bilansuje i nie płacimy za tych, którzy oszukują.

3. Utrzymania płynności finansowej.

Plany remontów i wydatków są dostosowane do możliwości finansowych. Zgodnie z deklaracją przedwyborczą, pilnujemy i na bieżąco monitorujemy stan naszych finansów. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że mamy dobrą sytuację finansową. Chcemy aby taka sytuacja była trwałym elementem spółdzielni.

4. Kontynuacji termomodernizacji budynków.

Wszystkie budynki Ustronia są ocieplone. Obecnie wykonywane prace polegają na kompleksowej termomodernizacji budynku docielanych z użyciem azbestu. Wnioskujemy o kontynuowanie tych prac. Najważniejsze są dwa ostatnie bloki docieplane tą metodą przy ulicy Osiedlowej 17 i 17a. W następnej kolejności, w miarę posiadanych środków, należy przeprowadzić podobne prace przy budynkach, które były docieplane kilkadziesiąt lat temu.

5. Działań służących poprawie wizerunku Spółdzielni – odnawianie klatek schodowych, nasadzanie drzew i krzewów, naprawa chodników i ciągów komunikacyjnych, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Integracja mieszkańców osiedla.

Przy okazji obchodów 35-lecia istnienia naszej Spółdzielni wznowiliśmy zapomniany Bieg Ustroniaków, zorganizowaliśmy festyn rodzinny, zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Imprezy te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co świadczy o potrzebie organizowania tego typu akcji. W ramach obchodów przeprowadziliśmy konkurs literacki i plastyczny. Inicjujemy takie działania, bo chcemy abyśmy wszyscy czuli się współgospodarzami spółdzielni – naszego domu.

Proponujemy powrócić do cyklicznego organizowania festynów rodzinnych, „Biegów Ustroniaka”, innych imprez sportowych czy rekreacyjnych. O innych zamierzeniach w tym obszarze, powiedzą członkowie zarządu.

6. Budowa parku Ustronie.

Do zadań własnych miasta należy budowa i utrzymanie parków. Spółdzielnia przekazała trzy lata temu teren pomiędzy jednostką A i B. Miasto miało na tym terenie wybudować park. Przez trzy lata cisza, nic się nie działo. W tym roku otrzymaliśmy pismo z wnioskiem o przekazanie miastu dodatkowego gruntu pod planowany park. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zamianę wnioskowanych przez miasto gruntów. Poszliśmy kilka kroków dalej, zaproponowaliśmy zamianę gruntów obejmujących oczko wodne przy ul Orzechowej i powiększenia o ten teren projektowanego parku. Zadeklarowaliśmy pomoc w sadzeniach drzew i zieleni w zaprojektowanych miejscach. Chcemy uczestniczyć budowie na naszych terenach ścieżek rowerowych, przebiegających przez park i łączących poszczególne jednostki.

7. Wywóz śmieci.

Jest to nowy bardzo poważny problem dotykający bezpośrednio nas mieszkańców Ustronia. Rada Miasta przyjęłam uchwałę, z której wynikają opłaty, jakie będziemy ponosić za wywóz śmieci. I tak za mieszkanie do 30m² zapłacimy za śmieci nieposegregowane 24 zł, za segregowane 18 zł, za mieszkania od 30 – 70 m² 40 zł, 30zł; za mieszkania powyżej 70 m² - 50 lub 40 zł. Rada Miejska przewidziała 50% upusty dla osób zamieszkujących samotnie. Spółdzielnia – czyli my – zgodnie z zapisami uchwały, będzie musiała pokryć koszty zakupu i utrzymania w czystości pojemników na śmieci. Przypomnę, do tej pory płacimy 8, 70 zł za wywóz śmieci nieposegregowanych od jednej osoby, w tej cenie wliczone są pojemniki. W najbardziej drastycznych przypadkach zwiększenie opłat za śmieci wyniesie ponad 500%.

Aktywnie walczymy o zmianę tej uchwały. Z mojej inicjatywy odbyło się kilka spotkań przewodniczących rad nadzorczych i prezesów największych radomskich spółdzielni mieszkaniowych. W spotkaniach tych udział biorą radni opozycji. Uczestnicy tych spotkań zgadzają się, że uchwalony sposób liczenia od metra kwadratowego jak i ceny są bardzo niekorzystne dla nas mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Dla tego proponujemy;

  1.  Powrócić do ustalenia ceny nie od metra kwadratowego ale tak jak jest dotychczas od osoby.
  2. Ustalić opłat na wysokości 8, 50 od osoby za śmieci posegregowane lub 10 zł za nieposegregowane. W tej cenie mają znaleźć się pojemniki na śmieci. Według wyliczeń naszych ekspertów, jest to cena i tak przewyższająca koszty wprowadzenia w życie ustawy.
  3. Walne Zgromadzenia wszystkich radomskich spółdzielni mają przyjąć uchwały popierającej nasze postulaty. Dlatego przygotowaliśmy wniosek w tej sprawie.

Gdyby te działanie nie przyniosły pozytywnego skutku, następnym krokiem będzie zwołanie, na wniosek radnych opozycji, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w tej sprawie. Do naszych postulatów dołączają się radomskie wspólnoty mieszkaniowe. Działanie większej grupy zainteresowanych, może doprowadzić do zmiany tej bardzo niekorzystnej dla nas uchwały.

Opłata miesięczna za wywóz śmieci niesegregowanych obowiązujące od 1.07.2013r.

Ilość osób/m²

Opłata jaką płacimy do30.06.

Opłata uchwalona przez RM

Koszty pojemników/

1 osoby

Nowa opłata /

50% upust

Wzrost %/

po uwzględnieniu 50% upustu

1osoba/30m²

  8,70 zł

24,00 zł

1,43 zł

25,43 zł / 13,43 zł

192,3% /

  54,37% upust

2 osoby/30m²

17,40 zł

24,00 zł

2,86 zł

26,86 zł

  54,37%

1 osoba/30-70m²

  8,70 zł

40,00 zł

1,43 zł

41,43 zł /

21,43 zł

362,20% /

146,32% upust

2 osoby/30-70m²

17,40 zł

40,00 zł

2,86 zł

42,86 zł

146,32%

1 osoba/70m²

  8,70 zł

50,00 zł

1,43 zł

51,43 zł /

26,43 zł

491,14% /

203.79% upust

2 osoby/70m²

17,40 zł

50,00 zł

2,86 zł

52,86 zł

203,79%

Podsumowanie.

Jeszcze kilka lat temu Ustronie miało opinię najgorszego osiedla w Radomiu. Afera goniła aferę, chaos organizacyjny i kompetencyjny. Kumoterskie załatwianie funkcji i pracy w spółdzielni. Realna groźba wyłączenia ciepła przez RADPEC za niepłacenie rachunków. Poczucie niepewności i zagrożenia towarzyszyło nam każdego dnia. Szare, smutne budynki, brudne zaśmiecone otoczenie, dziurawe chodniki i drogi wokół budynków. Na Ustroniu były najtańsze w całym Radomiu ceny mieszkań. Kamienna pustynia – tak nas nazywano.

Zmiany, które dokonujemy są zmianami rewolucyjnymi – nigdy w historii Ustronia nie nastąpiło tyle pozytywnych działań jak w ostatnich trzech latach. Rada Nadzorcza, którą państwo wybraliście trzy lata temu, dokonała szeregu koniecznych posunięć, które sprawiają, iż w naszym osiedlu, mieszka się bezpiecznie, wygodnie i radośnie. Spółdzielnia zmienia się. Pięknieją docieplane domy, w których mieszkamy, odnawiane są klatki schodowe remontowane chodniki, parkingi, drogi. Zachowujemy stabilną sytuację finansową. Z całą odpowiedzialnością należy podkreślić, iż niebyło by to możliwe bez przeprowadzenia działań o jakich była mowa powyżej. 

To jest początek drogi. Naszym zamiarem jest – a mówię to w imieniu grupy „Ustronie serce Miasta” aby Ustronie było pod każdym względem wzorem dla innych spółdzielni, aby nasi członkowie mówili z dumą – mieszkam w najlepszym, najładniejszym osiedlu.

Jesteśmy przed ważną decyzją, za chwilę głosowanie. To my tu i teraz podejmiemy decyzje czy chcemy pozytywnej kontynuacji czy bałaganu, chaosu, którego doświadczaliśmy jeszcze trzy lata temu.

 

22:39, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
sobota, 22 czerwca 2013

Wczoraj a właściwie to dzisiaj nad ranem zakończyło się Walne Zebranie członków SM Ustronia. Było to zebranie wyborcze, ustępująca rada nadzorcza kończyła trzyletnią kadencję. Wybrano nową radę. Jest nasz sukces, mieszkańcy spółdzielni do siedemnasto osobowej rady wybrali dwanaście osób z listy „Ustronie serce miasta” Dziękuję za zaufanie. Wybrane zostały osoby, gwarantujące dobrą kontynuację tych wszystkich fantastycznych rzeczy, które zmieniają nasze osiedle. O szczegółach, bardzo ciekawych napiszę nieco później.

12:08, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
środa, 12 czerwca 2013

10 czerwca dokonano otwarcia ofert na wywóz odpadów komunalnych w Radomiu. Wyniki są powszechnie znane. My, w spółdzielni Ustronie postaraliśmy się przeliczyć oferowane ceny na jednego mieszkańca. Wyniki są bardzo interesujące. Podaje nasze wyliczenia dotyczące sektora II obejmującego prawie całe osiedle. I tak miasto podało, iż w tym sektorze mieszka 38 371 osób. Na wywóz nieczystości z tego sektora przeznaczono 4.040.681,00 zł. Najtańszą ofertę złożyła firma ALMAX. Za kwotę 2.410.929,78 zł chce odbierać śmieci przez 2 lata. Jest to 59,67% zakładanych kosztów. Z prostych wyliczeń wynika, że miasto będzie płaciło za wywóz śmieci nieposegregowanych 7,98 zł od jednego mieszkańca w ciągu miesiąca. Na taką opłatę składa się wywóz nieczystości – 2,60 zł, doliczyć do tego należy koszty wysypiska, które według naszego eksperta powinny się zamknąć kwotą 4,05 zł za śmieci nieposegregowane. Daje to kwotę 6,65 zł. Dodajmy do tego 20% kosztów administracyjnych. Całość kosztów, jakie powinniśmy ponieść wynosi, jak wcześniej wspomniałem - 7,98 zł. My do tej pory płacimy 8,70 zł, w tej cenie są pojemniki po stronie firm zajmujących się wywozem.

Przypominam, miasto chce od nas 24 zł za mieszkanie do 30m², 40 zł za mieszkania od 30-70m²  i 50 zł za mieszkania powyżej 70m². Takie kwoty będziemy płacić od 1 lipca. Ustawa jasno mówi, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, tj. odbierana, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiana odpadów; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Ustawa w żaden sposób nie zezwala na łatanie dziury budżetowej! Tak radni PiS-u dbają o nasze sprawy.

15:55, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
środa, 05 czerwca 2013

I co niedowiarki? Dwie ważne decyzje drogowe dotyczące naszego regionu.

Pierwsza; wojewoda wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi wojewódzkiej 728 i pierwszy odcinek tej drogi od Grójca w kierunku Mogielnicy ma być rozpoczęty jeszcze w tym roku.

Druga; rząd zaakceptował plan budowy około 700 km dróg ekspresowych. W tym pakiecie jest nasza siódemka. Jeszcze w tym roku zacznie się realizacja obwodnicy Radomia i połączenie ze Skarżyskiem.

To nie koniec dobrych informacji o inwestycjach drogowych w naszym regionie. O innych będę informował po decyzjach.  

09:36, andrzejluczycki
Link Komentarze (1) »