Polecam radomskich bloggerów:
Wiesław Wędzonka
Radosław Witkowski
Obiektywny Radomianin
Bohdan Karaś

powrót na stronę główną
RSS
poniedziałek, 26 lutego 2018

Usłyszałem dzisiaj wywiad Jana Pszczoły, w jednej z radomskich rozgłośni. Wypowiadał się na temat swojej decyzji o skreśleniu, zapisanym w pierwotnym budżecie naszego miasta, przygotowanym przez prezydenta Witkowskiego remoncie ulic Bernardyńskiej, Lekarskiej i Tochtermana wraz z parkingiem.

Parking przed naszym szpitalem jest niezbędny i tylko pan Pszczoła z grupą „rządzącej opozycji” twierdzą inaczej.

Powiedział, że uczynił to dla tego, „ … bo te fragmenty terenu, na którym zaplanowana jest te inwestycja, mają nieuregulowany stan prawny, część jest w zasobach miasta, ale część są to działki prywatne o nieustalonych właścicielach”.  Dziwne, że nie podnosił tego problemu na posiedzeniach komisji budżetowej czy w trakcie sesji. Jedynie, co mu się nie podobało na pierwszej sesji budżetowej w grudniu ubiegłego roku, to pieniądze przeznaczone na film „Klecha”.  Wtedy twierdził, że to była główna przyczyna braku jego poparcia dla budżetu. Teraz, gdy ”poprawiony” budżet wniosła „rządząca opozycja” zmienił zdanie, zagłosował bez mrugnięcia powiek za filmem.

Otóż panie radny, taką sytuację, jeśli chodzi o budowę dróg przewidział rząd kierowany przez Donalda Tuska i przyjął tzw. „spec ustawę drogową”. Ustawa daje możliwość realizacji inwestycji drogowych, min. w sytuacjach, gdy tereny pod przyszłą inwestycję są w rękach prywatnych, nawet wtedy, gdy właściciel nie zgadza się na oddanie nieruchomości, lub ich właściciel jest nieustalony. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w takich przypadkach wydaje wojewoda lub właściwy minister.

Ta inwestycja była przemyślana, potrzebna i w pełni możliwa do wykonania.

Pan Pszczoła winie się troszkę poduczyć, zanim publicznie zabierze głos w sprawach, na których się nie zna.  

18:33, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 20 lutego 2018

Jak nazwać ludzi, którzy sięgają do wszystkich będących w ich zasięgu działań, aby dopiec, dokuczyć swoim przeciwnikom politycznym? Małostkowi, nikczemni, podli?

Wymyślili sobie i chcą wprowadzić w życie na najbliższej sesji, iż najlepszym sposobem na działanie, które ma zaboleć oponentów będzie pozbawienie ich funkcji w Radzie Miejskiej, wiceprzewodniczącej Rady i przewodniczenia w poszczególnym komisjom.

Mnie chcą usunąć z Komisji Budżetowej.

„8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pani Wioletty Kotkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu.

9.Rozpatrzenie wniosków o odwołanie Przewodniczących Komisji Gospodarki, Komisji Budżetowej, Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu.”

Taką informację otrzymałem dzisiaj emailami. To jest pkt. 8 i 9 porządku obrad Rady Miejskiej zwołanej na 27 luty. Niestety nie dostałem informacji, kto jest wnioskodawcą i jakie jest uzasadnienie tego wniosku.

Piszę te słowa do podleców, nikczemników, małych, bo niepotrafiących nic więcej obłudników. Mnie nie dokuczacie, robicie na złość mieszkańcom Ustronia, mieszkańcom Radomia. Kilka razy w swoim życiu doświadczyłem aktów podłości i jeszcze jedno doświadczenie aczkolwiek przykre nie zmieni mojej postawy. Będę dalej pracował i działał na rzecz swoich sąsiadów, na rzecz mieszkańców Radomia.

Wyborcy będą pamiętać o waszej małostkowości!  

19:00, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 05 lutego 2018

Radni Prawa i Sprawiedliwości wraz z radnym Janem Pszczołą i radnymi „niezależnymi” przeforsowali budżet Miasta Radomia, wycinając inwestycje postulowane dla naszego osiedla.

Na trzeciej „budżetowej” sesji Rady Miejskiej Radomia, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2018r radni PiS, radni, którzy nazywali się „niezależnymi” a tak naprawdę są jawną przystawką PiS-u, i radny, który dołączył do tej grupy Jan Pszczoła przeforsowali budżet miasta ze swoimi poprawkami.

Głosowali przeciwko stanowisku prezydenta Radosława Witkowskiego, który przedstawił dobry projekt budżetu dla Radomia w listopadzie ubiegłego roku. W tym czasie troje odszczepieńców odeszło z klubu Platformy Obywatelskiej a jeden neofita zmienił poglądy. Prezydent Witkowski stracił większość w radzie. Prawo i Sprawiedliwość, korzystając z poparcia tych nowych sojuszników, dwukrotnie odrzuciło dobry budżet. Na trzeciej „budżetowej” sesji PiS z przystawkami (16 radnych) wniósł szereg złych poprawek do budżetu, które są złe dla Radomia i fatalne dla naszego Ustronia.

Uchwalony budżet pozbawia nas ważnych inwestycji, które proponowaliśmy; budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Wyścigowa 17/19 a ulicą Osiedlową 10/12, remonty ulic Osiedlowej, Sandomierskiej, Gagarina, przebudowa ulicy Wyścigowej na odcinku pomiędzy ulicą Białą a Idalińską przy kościele, kontynuacja budowy parku na Ustroniu, utwardzania szeregu dróg gruntowych w dzielnicach Idalin, Godów, Malczew.

Tak mocno zmieniony budżet miasta powoduje również szereg złych skutków w tak ważnych dziedzinach dla naszego miasta jak ochrona zdrowia, kultura czy sportu. O fatalnych skutkach w tych obszarach będę Państwa informował.  

Nie jest to dla nas mieszkańców Ustronia nowość. Pamiętamy jak Prawo i Sprawiedliwość i ówczesny prezydent Kosztowniak traktował nasze osiedle. Nie chciał przejąć wodociągów osiedlowych, dlatego my mieszkańcy Ustronia płaciliśmy za wodę podwójnie, nie chciał remontować kładek dla pieszych nad ulicami Osiedlową i Sandomierską, nie chciał budowy parku pomiędzy jednostką A i B na Ustroniu. Doskonale pamiętamy nasze wysiłki i nasze starania o te działania na rzecz największego osiedlu Radomia. Wtedy odbijaliśmy się od muru niechęci czy wręcz wrogości. Dzielnie sekundował w tych negatywnych działaniach tamtych władz Radomia, radny Jan Pszczoła. To się zmieniło po wygranych wyborach prezydenta Radosława Witkowskiego. Wodociągi zostały przejęte, kładki są remontowane, park jest coraz piękniejszy. Ale licho nie śpi, czyżby wracało stare?  

Drodzy sąsiedzi pamiętajcie przy urnach wyborczych, kto działa przeciwko nam mieszkańcom Ustronia. Z naszego okręgu wyborczego ten zły budżet przeforsowali; Jan Pszczoła, Dariusz Wójcik, Przemysław Sońta.

                                                                                   Andrzej Łuczycki radny z Ustronia.

08:44, andrzejluczycki
Link Dodaj komentarz »